Michael Ramberg - Rygg och Ledkliniken

Michael Ramberg

Leg. Fysioterapeut

Hej! Jag är utbildad fysioterapeut och erhöll min legitimation 2021 efter 3 års studier vid Luleå tekniska universitet. Jag har även vidareutbildning inom OMT steg 1, akupunktur och är certifierad KRAFT-strateg. Efter examen lämnade jag kylan uppe i norr och flyttade hem till Nyköping igen, här är jag född och uppvuxen.

Som fysioterapeut arbetar jag med att diagnosticera och rehabilitera skador och dysfunktion från muskler, leder och ligament i rörelseapparaten. Utifrån undersökningen och just dina förutsättningar och förmågor upprättar vi tillsammans en rehabiliteringsplan. 

För mig är det viktigt att patienten förstår orsaken till smärtan/ dysfunktionen samt är delaktig under hela processen.

På min fritid är det framför allt fotboll som upptar min tid. Jag är själv inte aktiv längre utan är numera fysioterapeut/fystränare för ett lokalt fotbollslag. 

Du når mig lättast genom att maila michael@ryggochled.com eller ring 0155-21 54 54