Naprapati - Rygg och Ledkliniken

Din Naprapat i Nyköping

Naprapaten behandlar både muskler och leder. Detta för att få en bättre funktion och rörlighet i hela kroppen. Vi har en helhetssyn, där den ortopediska medicinen kombineras med specifik kunskap om rörelseapparatens funktion och uppbyggnad. Det är kärnan i naprapatin.

Först tar vi bort smärtan. Sedan ser vi till att den inte kommer tillbaka.

En naprapat arbetar främst med händerna men har flera manuella behandlingsformer som sin hjälp. Vår behandling syftar först och främst till att minska smärtan och återställa kroppens naturliga rörlighet. Oftast kombineras manipulation och mobilisering av lederna med mjukdelsbehandling, som massage och stretching. Vid behov används även olika typer av elbehandlingar, som t ex muskelaktivitet och TENS.

Vid behov och för att nå ett varaktigt resultat följs behandlingen oftast upp med ett individuellt anpassat träningsprogram genom våra duktiga sjukgymnaster.

Naprapatens professionella omhändertagande är baserad på en helhetssyn där vi tar hänsyn både till muskler och leder. Det i kombination med en bred upplagd behandlings- och rehabiliteringsplan gör att patienten får en snabbare återgång till arbetslivet. Naprapatin blir intressant även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Vi på Rygg & Ledkliniken tar alltid hjälp av varandras professioner för att få en så optimal behandling som möjligt. 

TENS-behandling

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) används framförallt för att lindra smärta och behandla vissa sjukdomstillstånd. En TENS behandling innebär att man stimulerar hudnära nerver med en svag elektrisk ström. Genom att aktivera dessa nerver stimuleras kroppens eget smärtlindringssystem. Man får en ökad genomblödning och muskelavslappning.

Elstimulering på idrottsskador fungerar mycket bra. Det kan gälla allt från sträckningar, lårkakor, fotvrickningar, tennisarmbåge men även på spända nackar och muskeltrötthet.

Utbildning:

En legitimerad naprapat har gått en 4-årig utbildning på högskola plus 1 års legitimationspraktik för att kunna bli legitimerad av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är tillsynsmyndighet för naprapater liksom för alla andra legitimerade yrkesutövare under Hälso- och sjukvårdens lagar och förordningar. Det medför naturligtvis en ökad trygghet för patienterna.

Vilka besvär behandlar en naprapat?

Exempel på smärttillstånd, som med gott resultat behandlas av naprapater, är nackspärr, spänningshuvudvärk, musarm, tennisarmbåge samt skulder-, axel-, ländryggs-, ischias-, knä-, hälsene- och käkledsbesvär.

Observera att bokad tid måste avbokas/ombokas minst 24 timmar före besöket för att undvika fakturering av fullt pris.