Fystester - Rygg och Ledkliniken

Testverksamhet

Fystester 

Konditionstest Åstrands för hälsoscreening och motionärer som vill kunna utvärdera sin träning. Ger ett uppskattat Vo2Max-värde.

 Progressivt löptest för att få fram maxpuls i löpning, projicerad tid på 10 km samt grov uppskattning av tröskelnivåer.  
Även som baseline för träningsperiod. För ambitiösa motionärer till elit.

 Maxpulstest på cykel eller i löpning för att lättare planera pulsbaserad konditionsträning.