Fysioterapi - Rygg och Ledkliniken

Din Fysioterapeut i Nyköping

Rygg & Ledklinikens fysioterapeuter är privatpraktiserande och ej anslutna till landstinget.

Vad gör en Fysioterapeut?

En fysioterapeut (tidigare kallat sjukgymnast) arbetar med att diagnostisera och rehabilitera skador och besvär från muskler, leder och ligament i hela kroppen. När du träffar en av våra fysioterapeuter genomförs först en undersökning och en funktionsbedömning för att få en förståelse för orsaken till ditt besvär. Utifrån undersökningen utförs sedan eventuellt en behandling och vi prövar tillsammans ut rehabiliteringsövningar för att lindra besväret och förebygga återkommande besvär i framtiden. Det är alltid dina förutsättningar som lägger grunden för rehabiliteringen. På Rygg och ledkliniken jobbar vi tillsammans och hjälps ofta åt för att patienterna alltid ska få så optimal behandling som möjligt.

Utbildning

En legitimerad fysioterapeut har gått en 3-årig utbildning på universitet för att kunna bli legitimerad av Socialstyrelsen som är tillsynsmyndighet för fysioterapeuter. Det medför en ökad trygghet för patienter. 

Observera att bokad tid måste avbokas/ombokas minst 24 timmar före besöket för att undvika fakturering av fullt pris.